.NET Developer

Position

Mid & Senior

Salary

75 – 120 PLN/h netto negotiable!

Industry

Banking / Startups

Place

Remote

Kim jesteśmy?

Prognetics to mały zespół ekspertów, a trzon firmy stanowią osoby z przynajmniej dziesięcioletnim doświadczeniem. Naszym głównym stosem technologicznym jest .NET, React i Azure. Jesteśmy pasjonatami programowania, gramy zespołowo i chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Wiemy że programowanie to ciągła nauka, którą pomożemy Ci zaplanować w ramach ścieżki rozwoju.

Szukamy .NET Developerów z przynajmniej 2 letnim doświadczeniem zarówno do projektów prowadzonych wewnętrznie jak i do zespołów naszych klientów. W każdym wypadku pomożemy Ci się rozwijać, podpowiemy rozwiązania techniczne, mentorujemy.

Stawka 75-120PLN/h netto, B2B (DG lub Spółka).

Jeśli masz więcej doświadczenia i wyższe oczekiwania bardzo chętnie porozmawiamy i zaoferujemy korzystniejsze warunki.

PRACUJEMY W 100% REMOTE!

Wymagania:

 • .NET Core
 • EF Core
 • SQL Server
 • Asynchroniczność
 • REST
 • SCRUM (jako proces)
 • Angielski min. B2
 • Architecture & Design Patterns (nie musisz być ekspertem od wszystkiego!)
 • Can-do attitude

Dobrze jeśli znasz:

 • React/ Angular
 • Azure
 • DevOps practices (CI/CD)
 • SOA/ Microservices
 • Kolejki (RabbitMQ lub inne)
 • NoSQL

Dlaczego my?

 • Pomagamy w przejściu na IPBOX
 • Dofinandowanie do certyfikacji Microsoft
 • Ścieżka rozwoju
 • Mentoring
 • Standby w urodziny
 • Luźna atmosfera małej firmy 🙂

Full-time.

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prognetics Sp. z o.o. zwany dalej “pracodawcą”.
Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:
Pisemnie kierując korespondencję pod adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
E-mailowo pod adresem: business@prognetics.com.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Prognetics Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy Państwowe na podstawie upoważnień ustawowych, współpracownicy upoważnieni przez administratora, wspomagający proces rekrutacji. Po nawiązaniu stosunku zatrudnienia, odbiorcami danych mogą być także świadczący usługi: księgowe, bankowe, prawne, finansowe, podmioty przeprowadzające szkolenia.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dear user !

You should know that we use cookies on our website. They serve us to collect and process personal data.

What are cookies?

Cookies are small text files sent by most websites you visit. They are stored on your browsing devices such as your computer, laptop, phone, smartphone, and any other internet-enabled device with memory. Cookies contain information that is necessary for websites to function properly. Above all, they are necessary for tasks that require authorization, e.g. logging into an email account, an online store, or a social network.

When do we use them and why?

We use cookies to find out how many visitors come to our website and how they do so, to help us improve our service, we use cookies to monitor and manage the flow of data on our website, and we use them in our advertising campaigns. Cookies help us to improve our website, enhance security and make our offerings more attractive.

Cookies with us.

The cookies used on our website do not store directly identifiable data. The data obtained in this way will not be sent to third parties, with the exceptions indicated in our GDPR tab.

Consent to the use of cookies.

Before you can use our website, we must obtain your consent to the use of cookies. Our website contains a pop-up window informing you of our use of cookies and asking you to accept their use by clicking the words “I ACCEPT”.

Deleting cookies

If you feel that the presence of cookies violates your privacy, you can disable them at any time, either for a specific site or for all connections from your browser in general. Information on how to do this can be found in our security tab.

By using the prognetics.com website you consent to the processing of your personal data through the use of cookies.