Konsulting i Team Augmentation dla
projektu Elektronicznego Obiegu
Dokumentów DahliaMatic

Optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania, a także automatyzacja procesu publikacji nowych wersji systemu, wraz z doradztwem technicznym i wsparciem programistycznym.

   Klient

DahliaMatic

DahliaMatic to polska firma konsultingowa, która ma już dwie dekady doświadczenia we wdrażaniu systemów ERP, BI i EPM. Od 2016 roku stanowi istotną część Grupy Asseco.

Firma specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych, w tym systemów ERP i narzędzi Business Intelligence dla swoich klientów, skupiając się na doskonaleniu organizacji, zwiększaniu efektywności i automatyzacji procesów. 

Ich 20-letnie doświadczenie, podejście oparte na współpracy i zaangażowanie w praktyczne rozwiązania IT sprawiają, że DahliaMatic jest niezawodnym partnerem dla organizacji poszukujących transformacyjnych rozwiązań technologicznych.

   Projekt

EOD

Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) firmy DahliaMatic to kompleksowa platforma do zarządzania przepływem dokumentów i informacji w organizacjach. System zawiera wszechstronne środowisko modelowania, umożliwiające użytkownikom definiowanie przebiegów procesów, określanie zakresów dokumentów, projektowanie ekranów i realizację procesów.

Kluczowe elementy obejmują środowisko modelowania do definiowania procesów oraz repozytorium treści z gotowymi rozwiązaniami do obiegu faktur, zamówień, środków trwałych, logistyki, zakupów, HR i nie tylko. EOD bezproblemowo dostosowuje się zarówno do dużych organizacji, jak i mniejszych firm, oferując wsparcie dla poszczególnych procesów lub całych, obszernych obszarów.

Siła systemu leży w jego elastyczności, która umożliwa jego stopniowe wdrażanie i wykorzystanie możliwości całego systemu lub poszczególnych rozwiązań. Uwzględnia to zmieniające się potrzeby i różne poziomy doświadczenia organizacyjnego. EOD DahliaMatic oferuje elastyczną politykę licencyjną, zapewniając rozwiązania dostosowane do potrzeb każdej organizacji.

Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) firmy DahliaMatic to kompleksowa platforma do zarządzania przepływem dokumentów i informacji w organizacjach. System zawiera wszechstronne środowisko modelowania, umożliwiające użytkownikom definiowanie przebiegów procesów, określanie zakresów dokumentów, projektowanie ekranów i realizację procesów.

Kluczowe elementy obejmują środowisko modelowania do definiowania procesów oraz repozytorium treści z gotowymi rozwiązaniami do obiegu faktur, zamówień, środków trwałych, logistyki, zakupów, HR i nie tylko. EOD bezproblemowo dostosowuje się zarówno do dużych organizacji, jak i mniejszych firm, oferując wsparcie dla poszczególnych procesów lub całych, obszernych obszarów.

Siła systemu leży w jego elastyczności, która umożliwa jego stopniowe wdrażanie i wykorzystanie możliwości całego systemu lub poszczególnych rozwiązań. Uwzględnia to zmieniające się potrzeby i różne poziomy doświadczenia organizacyjnego. EOD DahliaMatic oferuje elastyczną politykę licencyjną, zapewniając rozwiązania dostosowane do potrzeb każdej organizacji.

CO ZROBILIŚMY?

W projekcie EOD DahliaMatic skupiliśmy się na optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania, pełniąc rolę ściśle nadzorczą i doradczą. Dodatkowo nasz wykwalifikowany programista .NET aktywnie uczestniczył w każdym etapie rozwoju, wykonując prace front-endowe, back-endowe, Q/A testy oraz deployment.

ZESPÓŁ

Jeden lider techniczny jako konsultant i jeden programista .NET.

CZAS

3 miesiące

BRANŻA

Usługi i doradztwo IT

CO ZROBILIŚMY?

W projekcie EOD DahliaMatic skupiliśmy się na optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania, pełniąc rolę ściśle nadzorczą i doradczą. Dodatkowo nasz wykwalifikowany programista .NET aktywnie uczestniczył w każdym etapie rozwoju, wykonując prace front-endowe, back-endowe, Q/A testy oraz deployment.

ZESPÓŁ

Jeden lider techniczny jako konsultant i jeden programista .NET.

CZAS

3 miesiące

BRANŻA

Usługi i doradztwo IT

Zatrudnij konsultantów i programistów na żądanie!

   Wyzwania

Cele Współpracy

   Wyzwania

Cele Współpracy

Rectangle 75

Optymalizacja i zwiększenie wydajności

Podstawowym celem naszej współpracy z DahliaMatic była optymalizacja wewnętrznego procesu tworzenia oprogramowania i usprawnienie cyklu wydawniczego nowych wersji produktów. Skupiliśmy się na wdrożeniu udoskonalonych narzędzi i procedur w celu zwiększenia wydajności procesów deploymentu, mając na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy szybkością i jakością.
Rectangle 75

Dodatkowe potrzeby

Okazało się, że DahliaMatic oprócz doradztwa potrzebowała także dodatkowych specjalistów do swojego zespołu. Nasz programiści .NET aktywnie uczestniczyli w projektach DahliaMatic, uczestnicząc na różnych etapach rozwoju. W ten sposób nie tylko wypełniłniliśmy najpilniejsze potrzeby kadrowe, ale także zapewniliśmy płynne i skuteczne wdrożenie programistów w trwający już projekt.
Rectangle 75

Optymalizacja i zwiększenie wydajności

Podstawowym celem naszej współpracy z DahliaMatic była optymalizacja wewnętrznego procesu tworzenia oprogramowania i usprawnienie cyklu wydawniczego nowych wersji produktów. Skupiliśmy się na wdrożeniu udoskonalonych narzędzi i procedur w celu zwiększenia wydajności procesów deploymentu, mając na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy szybkością i jakością.

Rectangle 75

Dodatkowe potrzeby

Okazało się, że DahliaMatic oprócz doradztwa potrzebowała także dodatkowych specjalistów do swojego zespołu. Nasz programiści .NET aktywnie uczestniczyli w projektach DahliaMatic, uczestnicząc na różnych etapach rozwoju. W ten sposób nie tylko wypełniłniliśmy najpilniejsze potrzeby kadrowe, ale także zapewniliśmy płynne i skuteczne wdrożenie programistów w trwający już projekt.

   Zakres pracy

Co zrobiliśmy?

   Zakres pracy

Co zrobiliśmy?

Rectangle 75

Automatyzacja

Naszym głównym celem była automatyzacja procesu wydawania nowych wersji produktu w rozproszonym środowisku wielu aplikacji DahliaMatic. Inicjatywa ta doprowadziła do znacznego uproszczenia całego procesu wydawania oprogramowania, skrócenia go i zwiększenia ogólnej wydajności. Restrukturyzacja repozytoriów kodu i zarządzanie środowiskami produkcyjnymi odegrały kluczową rolę w stworzeniu bardziej wydajnego workflow.
Rectangle 75

Ustrukturyzowany rozwój procesu

Kamieniem milowym osiągniętym w trakcie prac było opracowanie ustrukturyzowanego procesu umożliwiającego płynną aktualizację wersji oprogramowania, poprawiającego tym samym skalowalność i późniejszy maintenance rozwiązań firmy DahliaMatic.
Rectangle 75

Szerokie wsparcie techniczne

Wspieraliśmy klienta testując różne metodologie wytwarzania oprogramowania, współuczestnicząc w planowaniu pracy, przewidywaniu potencjalnych problemów, zarządzaniu ryzykiem i skutecznym reagowaniu na nieprzewidziane sytuacje. Wykorzystując rozwiązania z zakresu Azure DevOps, Azure Cloud, .NET, Windows Server, IIS i skrypty PowerShell, zapewniliśmy kompleksowe i dostosowane do potrzeb podejście do wyzwań stojących przed DahliaMatic.

  Proces

Etapy Współpracy

Proces współpracy rozpoczął się od wstępnej analizy z udziałem Dyrektora Zarządzającego i Project Managera z Dahlia Matic.

1

ANALIZA

Na podstawie tej analizy przygotowaliśmy ofertę kompleksowo uwzględniającą zdiagnozowane problemy wraz z propozycją planu naprawczego..

2

KLARYFIKACJA

Następnie nasz konsultant rozpoczął prace nad każdym ze zidentyfikowanych wcześniej problemów poprzez udział w regularnych spotkaniach wynikających z procesu tworzenia oprogramowania lub w razie potrzeby podczas dedykowanych spotkań, ktore prowadził.

3

PROGRAMOWANIE

W tym czasie, programista .NET oddelegowany do projektu, był bezpośrednio zaangażowany w fazę tworzenia oprogramowania, przyczyniając się do każdego etapu, w tym zadań front-endowych i backendowych, testów i wdrożeń. Dokładne zrozumienie procesu oraz wyzwań projektu ułatwiło sprawne wdrożenie obydwu specjalistów do projektu, zapewniając całościowe podejście do specyficznych potrzeb DahliaMatic.

1

2

3

ANALIZA

Na podstawie tej analizy przygotowaliśmy ofertę kompleksowo uwzględniającą zdiagnozowane problemy wraz z propozycją planu naprawczego.

KLARYFIKACJA

Następnie nasz konsultant rozpoczął prace nad każdym ze zidentyfikowanych wcześniej problemów poprzez udział w regularnych spotkaniach wynikających z procesu tworzenia oprogramowania lub w razie potrzeby podczas dedykowanych spotkań, ktore prowadził.

PROGRAMOWANIE

W tym czasie, programista .NET oddelegowany do projektu, był bezpośrednio zaangażowany w fazę tworzenia oprogramowania, przyczyniając się do każdego etapu, w tym zadań front-endowych i backendowych, testów i wdrożeń. Dokładne zrozumienie procesu oraz wyzwań projektu ułatwiło sprawne wdrożenie obydwu specjalistów do projektu, zapewniając całościowe podejście do specyficznych potrzeb DahliaMatic.

  Wyniki

Podsumowanie Projektu

Wspólne wysiłki firm Prognetics i DahliaMatic przyniosły pozytywne rezultaty i opinie ze strony klienta.

Automatyzacja

Po pierwsze, wprowadzenie zautomatyzowanego procesu wdrażania nowych wersji oprogramowania znacząco usprawniło cykl wydawniczy DahliaMatic, prowadząc do poprawy wydajności i skrócenia czasu wdrażania.

Naprawa błędów

Wpływ na projekt był szczególnie zauważalny w postaci stworzenia stabilnych i wolnych od błędów środowisk produkcyjnych, co przyczyniło się do zwiększonej niezawodności i wydajności rozwiązań programowych DahliaMatic.

Zorganizowany system

Co więcej, reorganizacja repozytoriów kodu zaowocowała bardziej uporządkowanym i zorganizowanym systemem. Ułatwiło to płynniejszą współpracę i usprawniło zarządzanie bazą kodu.

Zasadniczo projekt zapoczątkował odświeżony, uproszczony i bardziej efektywny proces tworzenia oprogramowania. Zoptymalizowaliśmy workflow, zwiększając elastyczność i skuteczność w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań programistycznych. Klient zauważył znaczną poprawę wydajności operacyjnej, jakości kodu i ogólnej produktywności, dzięki czemu DahliaMatic lepiej spełnia wymagania interesariuszy.

Opinia

Ocena klienta

„Ich metodyczne zarządzanie zapewniło precyzję w każdym aspekcie projektu.”
Katarzyna Długosz,
Kierownik Działu Wdrożeń,
Dahliamatic Sp. z o.o.

  Opinia

Ocena klienta

„Ich metodyczne zarządzanie zapewniło precyzję w każdym aspekcie projektu.”
Katarzyna Długosz,
Kierownik Działu Wdrożeń, Dahliamatic Sp. z o.o.

   Case studies

Inne projekty Prognetics

Przygotowanie platformy do zamkniętych zakładów osobistych wykorzystujących system punktowy zwany Numzees.

Technologia, z której korzystaliśmy: Microsoft Azure and MySQL
Przygotowanie od podstaw aplikacji dla podróżujących z planami zwiedzania, opartymi o indywidualne preferencje

Technologia, z której korzystaliśmy: Angular, React Native, and .NET Core.

Optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania, automatyzacja procesu publikacji nowych wersji systemu oraz z doradztwo techniczne i wsparcie programistyczne.

Technologia, z której korzystaliśmy: .NET, Relacyjne bazy danych, integracje z usługami zewnętrznymi

Przygotowanie platformy do zamkniętych zakładów osobistych wykorzystujących system punktowy zwany Numzees.

Technologia, z której korzystaliśmy: Microsoft Azure and MySQL
Przygotowanie od podstaw aplikacji dla podróżujących z planami zwiedzania, opartymi o indywidualne preferencje

Technologia, z której korzystaliśmy: Angular, React Native, and .NET Core.

Optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania, automatyzacja procesu publikacji nowych wersji systemu oraz z doradztwo techniczne i wsparcie programistyczne.

Technologia, z której korzystaliśmy: .NET, Relacyjne bazy danych, integracje z usługami zewnętrznymi

Scroll to Top

Drogi użytkowniku !

Musisz wiedzieć, że na naszej stronie używamy plików cookie’s. Służą nam do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Czym są pliki cookie’s ?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez większość serwisów internetowych, które odwiedzamy. Zapisują się one na urządzeniu z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych np. komputerze, laptopie, telefonie, smartfonie i każdym innym urządzeniu umożliwiającym przeglądanie Internetu posiadającym pamięć. Pliki cookie’s zawierają informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Przede wszystkim są niezbędne do zadań wymagających autoryzacji np. logowania do konta pocztowego, sklepu internetowego czy portalu społecznościowego.

Kiedy je stosujemy i dlaczego ?

Stosujemy pliki cookie’s , aby dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową i zbadać w jaki sposób to robią – takie działanie pomaga nam poprawić jakość świadczonych usług, wykorzystujemy pliki cookie’s do monitorowania i zarządzania przepływem danych na naszej stronie internetowej, wykorzystujemy je w naszych kampaniach reklamowych. Pliki cookie’s pomagają nam poprawiać naszą stronę internetową, zwiększać bezpieczeństwo oraz uatrakcyjnić naszą ofertę.
Ciasteczka u nas.

Ciasteczka stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Dane uzyskane w ten sposób nie będą przesłane stronom trzecim, poza wyjątkami wskazanymi w naszej zakładce RODO.

Zgoda na korzystanie z plików cookie’s.

Zanim rozpoczniesz korzystać z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją zgodę na korzystanie z plików cookie’s. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o korzystaniu z plików cookie i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie słowa „AKCEPTUJĘ”.

Usuwanie plików cookie’s

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. Informacje jak to zrobić znajdziesz w naszej zakładce poświęconej bezpieczeństwu.

Korzystając z serwisu prognetics.com wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez pliki cookie’s.